llll

I puna sam od misli i prazna sam od riječi.
I sada idem putem prkosa poljem mudrosti,
nema vise stranputica neodgovornosti i mastom krojene stvarnosti. Pisem drugacija slova, i moja je ambicija opet nova.

anaakarenjinaa
Ljepota je život kad život skine koprenu sa svoga svetog lica; Ali vi ste taj život i vi ste ta koprena. Ljepota je vječnost što se gleda u ogledalu; Ali vi ste ta vječnost i vi ste to ogledalo.

Komentariši